Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 

obecvalca 

Obec Valča
122 alb3292 zobrazení
Krajina okolo dediny, život a dianie v obci, premeny našej dedinky


reklama

71 fotek, ve čtvrtek, 5 zobrazení, přidat komentář | kultura
Ďurko Langsfeld (* 16. október 1825, Sučany - † 22. jún 1849, Kremnica)
Bol slovenský národovec, učiteľ vo vtedajšom Turčianskom Svätom Martine a od januára 1849 dobrovoľnícky dôstojník (poručík v Hurbanovom vojsku počas Slovenského povstania, ktorý bol uhorským vojskom obesený.
Dnes v deň výročia jeho popravy usporiadalo mesto Kremnica , spolupráci s Vlastivednýmm odborom Matice slovenskej a obcou Sučany spomienkové stretnutie na jeho počesť s pietnym programom a príhovormi na magistráte mesta Kremnica. Účastníci sa v závere odobrali k symbolickému hrobu nad Kremnicou a položili kytice. Osobnosť a hrdinstvo Jurka Langsfelda chrakterizuje jeho výrok, keď Pred súdom odmietol ponúknutú milosť za zrieknutie sa revolučných ideálov a vodcov politického života (Štúrovcov). :

„Teraz ma súdia nepriatelia, ale budú ma niekedy súdiť i Slováci a u tých by som nechcel prepadnúť!“.
J. Meriač
112 fotek, minulou neděli, 32 zobrazení, přidat komentář | sport
103 fotek, 5 zobrazení, přidat komentář
1 video, 31.5.2017, 24 zobrazení, přidat komentář | kultura
Video z ôspešného zájazdu.
181 fotek, 28.5.2017, 26 zobrazení, přidat komentář | kultura
Matičiari zviditeľnili našu obec aj v srdci Valašska - v Rožnove pod Radhoštem. Náročný deň zahájil spevokol Valčan už ráno o 5,30 hod. a o 8 hodine doprevádzal sv. omšu v mestskom kostole, kde sa zžili s miestnym prostredím a celebrujúci p. kaplán nešetril slovami chvály a vďaky za nevšedný zážitok, čo ocenili aj prítomní veriaci dlhotrvajúcim potleskom. Po presune do Valašského múzea v prírode na pravé poludnie vystúpil spevokol na tribúne a spestril návštevníkom skanzenu pobyt ktorý bol pre väčšinu prekvapením. Vystúpil aj súbor mladých Valčianka. Naše vystúpenia vhodne doplnili folklórne pásmo miestneho súboru Soláň z príležitosti " kácení máje" a boli opäť patrične ocenené potleskom, ale aj verejne v rozhlase správkyňou múzea. Predseda MO MS J. Lučan a starostka obce M. Ondráčková ponechali na fare aj správe múzea spomienkové predmety a knihu vydanú pri 750. výročí prvej písomnej zmienky o našej obci. Vynikajúca atmosféra pokračovala aj na púti k Blahoslavenej p. Márii, na ktorú sme boli pozvaní zástupcami cirkevnej obce, kde si opäť spevokol získal priazeň prítomných a vystúpenie skončilo neformálnym zlúčením viacerých speváckych a hudobných súborov za spontánnej spoluúčasti všetkých prítomných. Ovácie nemali konca. Účinkujúci a ostatní účastníci zájazdu odchádzali z Rožnova plní nevšedných zážitkov s pocitom dobre sprostredkovanej reprezentácie našej obce.
Jaromír Meriač
141 fotek, říjen 2005 až květen 2013, 41 zobrazení, přidat komentář | vesnice
Pár rokov zo života dedinky a krajiny okolo nej
154 fotek, 6.5.2017, 38 zobrazení, přidat komentář | kultura
Tradičné stretnutie heligonkárov na 5. ročníku ECHO HELIGONKY sa konalo v sobotu 6. mája 2017 v kultúrnom dome vo Valči. v programe venovanému lesu a poľovníctvu. Túto atmosféru navodila výzdoba scény, výstavka poľovníckych trofejí a slávnostný chorál, ktorý na lesný roh zahrala Ing. .....z Partizánskeho. V pprograme vystúpilo 12 jednotlivcov a zoskupení Úvod už tradične patril spevokolu MO MS Valčan, súboru mladých Valčianka a najmladším spevákom Skorš. a .... s harmonikárkou Katkou Skoršepovou. Navodená atmosféra gradovala každým vystúpením. Vekové zloženie heligńkárov od 10 do takmer 90 rokov bolo zárukou, že každý návštevník si príde na svoje. Perličkou boli sestry Lenka a Evka Bacmaňáková z Oščadnice, ktoré prinútili k spevu všetkých prítomných. Ten pokračoval aj pri spoločnom vystúpení všetkých účinkujúcich. Do rámca príjemného popoludnia zapadol chutný guľáš a občerstvenie, ktorý pripravili kuchárky z materskej školy a členky MO SČK
98 fotek, 30.4.2017, 43 zobrazení, přidat komentář | kultura
Občania Valče sa stretli pri tradičnej akcii stavania mája. Náročnej akcie sa s prehľadom vysporiadali hasiči miestneho DHZ. Májovú náladu navodili deti materskej a základnej školy priliehavým programom, spevom, tancom, do ktorého prispel aj spevokol MO Matice slovenskej Valčan. Početní diváci záverečnú fázu postavenia mája odmenili potleskom a odniesli si opäť príjemný spoločenský zážitok.
269 fotek, 30.4.2017, 29 zobrazení, přidat komentář | sport, zábava
Predčasný odchod Janka Janíka na cesty nebeské rezonuje pri každom stretnutí jeho priateľov a jeho miesto medzi nimi je prázdne. Záľuba, ktorej bol oddaný, bola Babeta. Využíval ju, vážil si ju a svedomite udržiaval.Neskôr prešiel na elektrobicykel. Myšlienka, usporiadať stretnutie priateľov na Babetách, sa stala skutočnosťou. Spomienkové stretnutie na Jeho počesť, Memoriál Janka Lindaja s retro jazdou a guľášom bolo takmer celodennou akciou a nieslo sa v znamení dobrej zábavy a spomienok na priateľa. Retro jazdu, ktorá pozostávala z dvoch okruhov na Snowland a spät a z technickej jazdy zručnosti, odštartovala matka Jožka Janíková. Víťati si odniesli pekné ceny a ostatní účastníci a hostia pocit poekne stráveného dňa.
6 fotek, 20.4.2017, 11 zobrazení, přidat komentář | kultura, vesnice
Miestny odbor Matice slovenskej
Spomienkové stretnutie z príležitosti 200 rokov narodenia a 150 rokov úmrtia nášho významného rodáka, stoličného zememerača, zakladateľa a účtovníka Matice slovenskej Fraňa Fillu prítomní účastníci, prevažne členovia MO MS prijali s veľkým záujmom. Predostreté, doteraz neznáme historické fakty a prítomnosť Jána Bottu vo Valči z archívnych prameňov zozbieraných Jánom Lučanom a Jaromírom Meriačom , ktoré predniesla p. Margita Durčány, vzbudzovali nevšedný záujem.. Beseda k téme, v ktorej vystúpil aj potomok Ing. Ján Fillo, sa niesla v duchu úcty k ďalšiemu predkovi, ktorý zanechal hlbokú brázdu v bohatej roli slávnych rodákov našej obce. J Meriač pripomenul blížiace sa ďalšie významné výročie, 70 rokov vybudovania schodov do kostola a školy, na ktorých má výrazný podiel JUDr- Ján Mikula, člen vlády Slovenského štátu, ktorý dodal na ne cement a železo a boli budované cirkevnou obcou za zaujímavých okolností pod vedením kňaza Viktora Števeka.
14 fotek, 18.4.2017, 8 zobrazení, přidat komentář | vesnice
Pripraví nás počasie o úrodu ovocia ako vlani ?
44 fotek, 11.4.2017, 11 zobrazení, přidat komentář | vesnice
Občania Valče si uctili 72. výročie oslobodenia našej obce položením venca k pamätníku padlých spoluobčanov v SNP
35 fotek, 10.4.2017, 17 zobrazení, přidat komentář | dokumenty
Správa povodia Dunaj-Váh pokračovala v uplynulých dňoch v čistení nášho potoka, ktoré zahájili minulú jeseň. Nánosy piesku, hliny, prerastené trávou, ktoré sa časom nahromadili na vnútornej strane oblúkov v potoku v úsekoch s nižším zábradlím čistili strojom UDS a z vonku neprístupné úseky kráčajúcim bagrom -pavúkom, ktorý do neprístupných miest pre mosty vkladali žeriavom. Prejavila sa rutinná práca odborníkov a potok v centre, z ktorého vyťažili a vyviezli desiatky áut marasu, vyčistili za dva dni. K čistote potoka môžu prispieť aj občania nevyhadzovaním nežiadúcich predmetov do neho.
18 fotek a 1 video, 8.4.2017, 11 zobrazení, přidat komentář | kultura
Členovia hudobného odboru Matice slovenskej sa stretli na svojom valnom zhromaždení na pôde MS v Martine. Pozostáva z organizátorov matičiarskeho hudobného diania, hudobných odborníkov, vedúcich zborov a skupín, prvážne vysokoškolských pedagógov, ale aj amatérskych nadšencov zo všetkých krajov Slovenska. Funkciu vedúceho odboru opúšťa Prof. Oskar Elschek z Bratislavy a za nového v otvorenej voľbe bol zvolený profesor Katedry hudobnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB a dirigent speváckeho univerzitného zboru Mladosť Prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc. Voľbu prijal a vyslovil predsavzatie , že bude pokračovať na poli zachovania čistoty folkóru, presadzovanie pôvodnej tvorby slovenských autorov do repertoárov matičiarskych súborov. Vdiskusii odznelo množstvo podnetných myšlienok. Za náš MO MS sa zúčstnil jeho predseda Ján Lučan a v pripomienke upozornil na tvorbu nášho rodáka Jána Országha, zbormajstra symfonického orchestra v Clewelande v USA, hudobného skladateľa. Spoločne s Jánom Lučanom sme sa stali členmi Hudobného odboru MS.
Jaromír Meriač
93 fotek, 31.3.2017, 31 zobrazení, přidat komentář | kultura
Žiaci materskej a základnej školy s bohatou účasťou občanov, zaujímavým kultúrnym programom s jarným nádychom vyprevadili Morenu, symbol zimy a privítali VESNU , symbol jari. Podujatím si každoročne pripomíname tradície našich predkov a snažíme sa ich zachovať pre budúcu generáciu. Opäť jedna vydarená akcia pre spestrenie života v našej dedine. Poďakovanie patrí pedagógom materskej a základnej školy za starostlivú prípravu a vytvorenie scenára programov
87 fotek, 9.3.2017, 6 zobrazení, přidat komentář | dokumenty
Eugen Lazišťan nedožitých 100 rokov
Pri príležitosti stého výročia narodenia zakladateľa Slovenskej dokumentárnej fotografie Eugena Lazišťana sa z podnetu Obce Sučany a TKS Martin konala v Sučanoch spomienková slávnosť s účasťou rodinných príslušníkov , bývalých spolupracovníkov,
priateľov zo Zväzu slovenských fotografov, športových klubov zástupcov obce a širokej verejnosti
Bol členom ZSF od r.1985 a vydal niekoľko krásnych kníh. Pri tejto príležitosti bola navštívená aj pamätná izba z jeho fotografickými prácami, knižnými publikáciami v ZŠ v Sučanoch. Jeho fotografická tvorba má dnes cenu nenahraditeľného historického a kultúrneho dokumentu s neopakovateľnou poetickosťou fotografií. Jeho tvorivý profil je profilom umelca - dokumentaristu, ktorý svoj zrak zameral najmä na slovenskú krajinu, ľudovú architektúru, odev i zvyky. Mnohé z nich už neexistujú, takže jeho fotografická tvorba má dnes cenu nenahraditeľného historického a kultúrneho dokumentu s neopakovateľnou poetickosťou fotografií. Spolupracoval s mnohými osobnosťami českej a slovenskej fotografie, ako sú Karol Plicka, Martin Martinček, Ján Halaša či Karol Kállay. Po odchode do dôchodku bol dokumentaristom Slovenského národného múzea (SNM) v Martine, kde sa venoval najmä spracovaniu Plickových zbierok. Eugen Lazišťan výrazne prispel k vybudovaniu múzea tohto slávneho fotografa v Blatnici. Eugen Lazišťan bol žiakom skvelého Karola Plicku. Snáď i jeho najlepším priateľom. Vybral sa cestou svojho učiteľa. Jeho ateliérom sa stalo celé Slovensko so svojimi krásami a tajomstvami. Svoju prvú knihu o Bratislave vydal pred päťdesiatimi rokmi. Svetlo uzreli desiatky publikácií. Keď ich pripravoval a zostavoval, prejavil sa ako technicky zručný fotograf s citom pre estetické vyznenie obrazu, s vrúcnym vzťahom ku kultúrnemu dedičstvu, histórii a prírode. Hoci sa E. Lazišťan narodil v Hriňovej, jeho pupočnou šnúrou s týmto svetom sa nadobro stali Sučany, ktoré mu boli od roku 1923 trvalým domovom. „Celý svoj život som prežil pod Malou Fatrou v Turčianskej záhradke,“ hovoril hrdo. ( Príspevok ZSF)
V mnohých príspevkoch odzneli spomienky na momenty z jeho života, ktoré verejnosti neboli až tak známe. Zástupca MO Matice slovenskej Martin Matula z osobných dokumentov E. Lazišťana priblížil osudnú kapitolu jeho života. Bol účastníkom pochodu smrti cez Prašivú, kde našlo smrť 83 vojakov, padol do zajatia, prešiel nemeckými koncentračnými tábormi. Táto etapa ovplyvnila životné smerovanie a aj jeho tvorbu.
A môj vzťah k Eugenovi? Na podnet valčianskeho priateľa, sučianskeho učiteľa Gaba Cengela som sa stal členom sučianskeho lyžiarskeho klubu, ktorého členom bol aj Majster Lazišťan. S ním, Milanom Turancom, Vladom Siakeľom, Václavom Dvořáčkom a inými som na Meškalke spoznal partiu vynikajúcich ľudí a prežil vstup do organizovaného lyžiarskeho športu. P. Lazišťan bol aj kolega a blízky priateľ nášho Jána Andela a zažil som v susedstve niekoľko stretnutí s nimi.
(3 obrázky použité z FB ZSF)
Jaromír Meriač
32 fotek, 5.2.2017, 19 zobrazení, přidat komentář | kultura
Valčianski matičiari snemovali: Výročná členská schôdza MO Matice slovenskej vytvorila priestor na vyhodnotenie bohatej činnosti na poli kultúry v obci, ktorej nositeľom je hlavne miestny odbor. Po zahájení hymnou Kto za pravdu horí a otvorení starostkou obce JUDr. Máriou Ondráčkovou, predseda Ján Lučan predniesol výročnú správu. V nej pripomenul akcie ktoré sa uskutočnili v rámci programu Rok na dedine a v obci rezonovali od zimy cez jar, leto do jesene. Neodmysliteľná je činnosť spevokolu Valčan a súboru mladých Valčianka , ktoré rozdávali radosť v Turci, aj mimo neho, doprevádzali každú akciu nielen v obci , ale aj v okresnom meste Martin, Vrútkach, Tepliciach, Turanoch, Sľažanoch, Verejnosti pripomínajú bohatú históriu našej obce, jej tradície a slávnych rodákov, ktorým bola venovaná aj táto nedeľa. Začala spomienkovou sv. omšou, kde v príhovore predstavila naša recitátorka Vierka Švecová osobnosti, ktoré sa pričinili v minulosti o jej zveľadenie a povznesenie národného cítenia v obci, ale aj na Slovensku. Právom sme na nich hrdí a je našou povinnosťou ich pamiatku pripomínať a uchovávať. Podobnú, ale obšírnejšiu správu predniesla na schôdzi Gitka Durčány po ktorej si prítomní minútou ticha uctili ich pamiatku. V spolupráci s Turčianskym kultúrnym strediskom a obcou Valča sa uskutočnilo niekoľko podujatí so školami z okolitých obcí, motivovaných napríklad tradíciou olejkárskeho remesla. Za aktivitu členov predseda poďakoval, a predostrel plány do budúceho obdobia. Nesporne k nim patrí v súčasnosti pripravovaný zájazd do Valašského múzea v Rožnove pod Radhoštem s vystúpením nášho spevokolu. Naďalej budeme pokračovať v objavovaní a návštevách pôsobísk našich rodákov, ale aj uctievať pamiatku a udržiavať ich hroby na miestnom cintoríne. Pochvalne sa k činnosti MO vyjadrili aj čestní hostia z ústredia MS, ktorými boli: PhDr. Martin Fejko, riaditeľ Členského ústredia RNDr. Ján Seman, pracovník člen. ústredia.
Dobrou vizitkou bola hojná účasť, pri ktorej si členovia splnili základnú povinnosť, úhradu členského. Vhod prišlo malé občerstvenie a niekoľko ľudových pesničiek na záver.
471 fotek, 28.1.2017, 126 zobrazení, přidat komentář | sport
Za ideálneho počasia sa na kvalitných tratiach SLA v spolupráci Lyžiarskym klubom Valčianska dolina
usporiadal 3. kolo Slovenského pohára predžiakov Valčianska vločka
Slalom starších predžiakov a Obrovský slalom mladších predžiakov Štartovalo viac ako 300 účastníkov.
Prajem douklikania.... :-)
28.1.2017
234 fotek, 7.1.2017, 76 zobrazení, přidat komentář | sport
Krátke zhrnutie preteku Noc Tuleních Pásov Valča 2017.

Je pár hodín po preteku „Noc tuleních pásov“, ktorý sa tradične uskutočnil v Snowlande Valčianska dolina a ja ešte plný čerstvých dojmov idem ich dať niekoľko na papier (do PeCe).
Tento rok sme na rozdiel od minulých ročníkov, kedy buď nebol sneh alebo pršal dážď obdržali od matičky prírody more snehu a k tomu ako bonus mimoriadny mráz.
Pretek štartoval o 17.30 pri teplote - 19 a končil pri teplote - 22 stupňov pod nulou, čo je zatiaľ náš rekord. Naši konkurenti dokonca kvôli počasiu zrušili podobnú akciu vo Vysokých Tatrách. Nemajú asi taký pevný morálny základ ako my drsoni z Turca:)
Pri takýchto extrémnych teplotách som ani nepočítal, že niekto príde, ale bolo nám ľúto pretek rušiť alebo prekladať, nuž sme dúfali, že nejakí otužilci sa nájdu a prídu. Škoda, že nefúkal severák, pocitová teplota by bola zaujímavá:)
A prišli, dokonca čosi vyše 100 kúskov, vytešených dať si našu kryoterapiu v kryokomore. Vraj to má blahodárne účinky na organizmus, nuž čo ja viem?
Štart tradične za svetiel ohňostroja, trate perfektne upravené a napodiv aj veľmi slušné výkony pretekárov, ktorí sa hodne ponáhľali do cieľa do tepla.
Novinkou tohoto ročníka bola mobilná zvuková aparatúra umiestnená na korbe ratraku, dostala v tom mraze poriadne zabrať chudinka. Vyhlasovanie výsledkov vo fástfúde, vďaka digitálnej časomiere (KK sporttiming) vo veľmi krátkom čase a nasledovala tombola.
Po nej už voľná zábava, ktorú robil DJ Roman Barényi do ranných hodín.
Veľká vďaka patrí majiteľom strediska a celému personálu vlekov a lanoviek - len jeden príklad za všetky, chalani z RTVS povedali, že s tak ochotným prístupom sa nestretli ešte v žiadnom stredisku.
Ďalej ďakujem chlapom z HS, ktorí strážili vaše zdravie a boli celý čas v pohotovosti, bez ich prispenia by pretek nebol oázou bezpečia .
Vďaka sponzorom, bez ich prispenia by sme nemohli byť tak štedrí v rozdávaní cien a darčekov.
Ďakujem pretekárom, ktorí sú nám verní už toľké roky a neprestalo ich to nudiť.
A na úplný koniec ďakujem Morovi a Doskymu a našim ľuďom zo štábu pretekov (Zuzke, Danke, Miškovi, Peťovi a ďalším), že nám pomáhajú.
Správu vypracoval Michal Frank o 6.20 dňa 8.1.2017

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.