obecvalca 

Obec Valča
217 alb 8 980 zobrazení
Krajina okolo dediny, život a dianie v obci, premeny našej dedinky
80 fotek, minulou neděli, 39 zobrazení, přidat komentář | kultura, vesnice
Naši seniori si vychutnali stretnutie pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
Pozvanie Obce Valča na nedeľné popoludnie prijali miestni dôchodcovia v hojnom počte. Prítomných privítala starostka obce JUDr. Mária Ondráčková. V príhovore vyslovila poďakovanie za výchovu svojich potomkov, za aktívnu účasť na budovaní a rozvoji obce, účasť na verejnom živote a jej správe. V kultúrnom programe vystúpil martinský folklórny súbor Kalužiar, v ktorom účinkujú aj mladí Skoršepovci. Spevy, tance vyvolávali vlny potlesku a vytvorili dôstojnú atmosféru slávnostného popoludnia. Rozhovory pri malom občerstvení sa niesli v príjemnej atmosfére občasných stretnutí.
O občerstvenie sa postarali kuchárky materskej školy a hladký priebeh zabezpečili pracovníčky obecného úradu. za čo im patrí poďakovanie
164 fotek, 29.9.2018, 12 zobrazení, přidat komentář
Folkórne slávnosti v Čičmanoch - stretnutie fujaristov Slovenska boli podnetom pre MO Matice slovenskej a obec Valča na usporiadanie zájazdu na návštevu tohoto podujatia. Do jeho programu zapracovali aj návštevu Považského múzea na hrade Budatín, kde sú sústredené historické dokumenty a zbierky regiónu a mesta Žiliny. Časť expozície je zameraná na charakteristickú remeselnú činnosť jeho obyvateľov - drotárstvo. Zaujal aj hradný park so vzácnymi arboretickými skvostami.
Ďalším zastavením bola návšteva
Slovenského betlehemu v Rajeckej Lesnej. Účastníci obdivovali obdivuhodné dielo majstra Jozefa Pekaru z Rajeckých Teplíc, ktoré nezobrazuje len Kristovo narodenie, ale aj dejiny a život slovenského národa.
V Čičmanoch sa zhromaždili fujaristi a súbory zo Slovenska, Moravy a poskytli divákom celodenný program. Medzi účinkujúcimi ľudovými umelcami sme stretli aj známych, ktorí účinkovali v našej obci a Stano Markovič .
15 fotek, 15.9.2018, 16 zobrazení, přidat komentář
Sviatok Sedembolestnej Panny Márie je valčianskym hodovým dňom. Sviatočná svätá omša je obetovaná úmyslu poďakovania za úrodu. Už štvrtý rok po sebe zdobia náš kostol pri tejto príležitosti sypané obrazy rodáčky Mgr.Ľubky Adamčíkovej rod. Najšelovej, ktorá žije vo Veľkých Bedzanoch okr. Topoľčany. . Tieto výnimočné diela s úžasným citom tvorí autorka z darov prírody sypaním na podložku. Mak, múka, paprika, proso, korenie, sezam a množstvo iných ingriedencií má na obrazoch svoje presné miesto . Viac popis z r. 2015: https://obecvalca.rajce.idnes.cz/Caro_sypanych_obrazov/
104 fotek, 15.9.2018, 35 zobrazení, přidat komentář
Naša Valča
20 h ·
Hodová oslava Pod Hrádkom.

Hodovú slávnosť uviedla a privítala hostí starostka obce a zahájili svojím programom žiaci základnej školy. Ďalej vystúpili sestry Natálka a Mirka Slezákové , Svoj repertoár predviedol spevokol MO Matice slovenskej Valčan. Do večerných hodín udávali zábave tón dievčenská skupina zo Stráňav, s ktorou si pospevovali všetci prítomní. Hodovú náladu doplňovalo občerstvenie členkami MO SČK chutnými palacinkami, zemiakovými plackami a guľášom z materskej školy. Svoje výrobky predviedla aj domáca výtvarníčka - šperkárka. p. Vlasta Števková
Hody budú pokračovať nedeľnou slávnostnou sv. omšou.
16 fotek, 29.8.2018, 8 zobrazení, přidat komentář | vesnice
Priemerná zima, jarné teploty bez mimoriadnych výkyvov a pozabudnutí traja zamrznutí umožnili bohato nasadenému kvetu ovocných stromov vytvoriť bohatú úrodu kôstkovín a jadrovín. Hoci zrážkový deficit v máji a júni mierne ovplyvnil veľkosť plodov, aj tak mali drobní pestovatelia problémy s podopieraním vetiev, ktoré sa aj napriek tomu pod ťarchou plodov lámali.
Takúto bohatú úrodu si valčania dlhšiu dobu nepamätajú .
235 fotek, 1.9.2018, 34 zobrazení, přidat komentář | sport
Naša Valča je s Lilianou Hausnerovou.
6 h ·
BEH NA HôRKY 6. ročník.

Spartan vo Valčianskej doline nezaclonil beh 6. ročník Behu na Hôrky., ktorý usporiadal RTT Benice. Rekordná účasť prekrásna trať, dobré výkony boli jeho doménou. Víťazstvo v hlavnej kategórii zostalo v Turci .Zvíťazil Miroslav Vanko časom 36,39,06 . V Ženách na 5 km zvíťazila Lucia Hrivnáková - Klocová časom 19,45,00. Našu obec reprezentovali ako každoročne Denisa Nechalová ,Hurychová Jana, Hurychová Lucia, Michal Mikula , Peter Pavlovič. Veľkému záujmu sa tešili súťaže detí a súťažili aj deti našich závodníkov. Depo pretekov bolo po prvý rez v detskom parku pri Turci. Jeho pekné prostredie, dobrý guľáš a výbornú organizačnú prácu aktívnych mladých Beničanov ocenili účastníci vrelým poďakovaním, ktoré reprodukoval najstarší účastník Dežo Ferenczy. Najstaršia žena , muž a nevidiaci závodník Pavol Keri obdržali od organizátorov mimoriadne ocenenie. Celú akciou pod záštitou starostu Obce Benice Milana Remšíka komentoval odborným komentárom znalec a nestor turčianskeho športu Marian Ferenčík z MT.
Výsledky:

http://beh.sk/wp-content/…/2018/02/010918_beh_na_horky_v.pdf
80 fotek, 1.9.2018, 28 zobrazení, přidat komentář | sport
Naša Valča je s Lilianou Hausnerovou.
6 h ·
BEH NA HôRKY 6. ročník.

Spartan vo Valčianskej doline nezaclonil beh 6. ročník Behu na Hôrky., ktorý usporiadal RTT Benice. Rekordná účasť prekrásna trať, dobré výkony boli jeho doménou. Víťazstvo v hlavnej kategórii zostalo v Turci .Zvíťazil Miroslav Vanko časom 36,39,06 . V Ženách na 5 km zvíťazila Lucia Hrivnáková - Klocová časom 19,45,00. Našu obec reprezentovali ako každoročne Denisa Nechalová ,Hurychová Jana, Hurychová Lucia, Michal Mikula , Peter Pavlovič. Veľkému záujmu sa tešili súťaže detí a súťažili aj deti našich závodníkov. Depo pretekov bolo po prvý rez v detskom parku pri Turci. Jeho pekné prostredie, dobrý guľáš a výbornú organizačnú prácu aktívnych mladých Beničanov ocenili účastníci vrelým poďakovaním, ktoré reprodukoval najstarší účastník Dežo Ferenczy. Najstaršia žena , muž a nevidiaci závodník Pavol Keri obdržali od organizátorov mimoriadne ocenenie. Celú akciou pod záštitou starostu Obce Benice Milana Remšíka komentoval odborným komentárom znalec a nestor turčianskeho športu Marian Ferenčík z MT.
Výsledky:

http://beh.sk/wp-content/…/2018/02/010918_beh_na_horky_v.pdf
208 fotek, 1.9.2018, 44 zobrazení, přidat komentář | sport
BEH NA HôRKY 6. ročník.

Spartan vo Valčianskej doline nezaclonil beh 6. ročník Behu na Hôrky., ktorý usporiadal RTT Benice. Rekordná účasť prekrásna trať, dobré výkony boli jeho doménou. Víťazstvo v hlavnej kategórii zostalo v Turci .Zvíťazil Miroslav Vanko časom 36,39,06 . V Ženách na 5 km zvíťazila Lucia Hrivnáková - Klocová časom 19,45,00. Našu obec reprezentovali ako každoročne Denisa Nechalová ,Hurychová Jana, Hurychová Lucia, Michal Mikula , Peter Pavlovič. Veľkému záujmu sa tešili súťaže detí a súťažili aj deti našich závodníkov. Depo pretekov bolo po prvý rez v detskom parku pri Turci. Jeho pekné prostredie, dobrý guľáš a výbornú organizačnú prácu aktívnych mladých Beničanov ocenili účastníci vrelým poďakovaním, ktoré reprodukoval najstarší účastník Dežo Ferenczy. Najstaršia žena , muž a nevidiaci závodník Pavol Keri obdržali od organizátorov mimoriadne ocenenie. Celú akciou pod záštitou starostu Obce Benice Milana Remšíka komentoval odborným komentárom znalec a nestor turčianskeho športu Marian Ferenčík z MT.
Výsledky:

http://beh.sk/wp-content/…/2018/02/010918_beh_na_horky_v.pdf
151 fotek, 4.8.2018, 23 zobrazení, přidat komentář | kultura, události
Spevokol MO Matice slovenskej Valčan vystúpil na Národných matičných slávnostiach v Martine a mal tú česť zahájiť hlavný dopoludňajší program ako aj ukončiť popoludňajší galaprogram.
.

Národné matičné slávnosti sa toho roku niesli v znamení okrúhlych výročí ako 155. výročie založenia Matice slovenskej a 25. výročie vzniku Slovenskej republiky. Konali sa v sídle Matice slovenskej, na jej nádvorí v Martine.
Celodenný program naplnený hudbou, tancom a spevom na nádvorí matičnej budovy bol prezentáciou desiatich ľudových matičiarskych súborov jednotlivých regiónov Slovenska a Ukrajiny. Matica slovenská sprístupnila svoje pracoviská a návštevníci si mohli pozrieť expozíciu Domu J. C. Hronského a Archívu MS, aj ďalšie matičné pracoviská. Program vyvrcholl slávnostným galaprogramom venovanému 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky ktorého sa zúčastnili významné osobnosti nášho spoločenského a politického života, Pri tejto príležitosti boli odovzdané mimoriadne ocenenia 25 osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o vznik a pretrvanie našej štátnosti.
Bohatý program, účasť významných osobností, bohatá účasť hostí, prispeli do vienka výnimočného matičiarskeho sviatku.
J. Meriač
83 fotek, 27.7.2018, 17 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, příroda, události
Úplné zatmenie Mesiaca dňa 27. júla 2018 bolo výnimočné tým, že Mesiac prešiel priamo stredom tieňa Zeme, čo nastalo naposledy pri zatmení Mesiaca 15. júna 2011.
Aj keď mesiac vychádzal do oblakov, nakoniec sa mi podarilo nafotiť niečo aj u nás vo Valči. Do obrázkov som zakomponoval krížik nášho kostola. Toto nezvyčajné vesmírne divadlo spestril a Mars a občasné oblaky.

Jaromír Meriač
39 fotek, 14.7.2018, 21 zobrazení, přidat komentář | sport, vesnice
Turnaj vyvrcholil posedením v lesoparku, občerstvením, dobrým guľášom, tombolou a diskotékou.
65 fotek, 14.7.2018, 48 zobrazení, přidat komentář
Vatra zvrchovanosti
Sobota 14. Júla bola pre občanov Valče výnimočná. Futbalový turnaj o pohár starostky obce je už po 27 rokov obecným športovým sviatkom. Zúčastnili sa ho družstvá Malého Čepčína, Trebostova, Valče, ale už po druhý raz aj futbalisti hornoliptovskej obce Východná , ktorí si odniesli pohár víťaza .
Aktívni poslanci OZ v spolupráci s MO SČK , MO Matice slovenskej , obecným úradom a dobrovoľným hasičským zborom sa rozhodli využiť túto udalosť s vyššou koncentráciou hostí na usporiadanie spomienky na 26. výročie vyhlásenia nezávislosti Slovenskej republiky zapálením vatry. Zruční organizátori zabezpečili drevo od VIA Slovakia, prepravu traktorom z OÚ, postavenie ohniska v piatok večer. Potom stihli urobiť ešte prípravu na ranné varenie guľášu.
K zhromaždeným sa pri odvážne postavenej vatre prihovorili poslanci OZ Jozef Balek a Štefan Varchol, ktorý pripomenul udalosti okolo vyhlásenia Deklarácie Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky zo dňa 17. Júla 1992. Za zvukov Slovenskej hymny, v podaní spevokolu MO Matice slovenskej Valčan, poslanci zapálili vatru , ktorá za ideálneho počasia zažiarila do tvárí prítomných k obdivu hlavne detí. Spevokol zaspieval niekoľko piesní s národnou tématikou, a s ním aj spontánne väčšina prítomných. Prítomní sa rozchádzali s dobrým pocitom k ďalšiemu pokračovaniu programu v areáli, kde si pochutili na guľáši majstra Jožka Morica, vylosovali tombolu a zaplnili tanečné kolo pri rezkej diskotéke DJ Ľuba Romančíka. Hasiči zabezpečili následný dozor dohorievajúceho ohniska.
Vystupňovaná nálada pokračovala do neskorých večerných hodín.
Aj táto udalosť svedčí o bohatom kultúrnom a spoločenskom živote v našej obci.

Jar. Meriač
205 fotek, 14.7.2018, 37 zobrazení, přidat komentář | sport, vesnice
95 fotek, 12.7.2018, 31 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, kultura, vesnice
Lúky-kosenie
Matičiari pripomínajú občanom Valče ľudové tradície .
Už niekoľko rokov realizujú projekt Rok na dedine. Jeho cieľom je oživovanie tradícií našich predkov a mladšej generácii názorne ukázať ako sa v dávnej minulosti žilo a pracovalo na dedine. Po pochovaní basy, upálení Moreny, stavaní mája, jánskych ohňoch je kosenie horných lúk ďalším podujatím. Niekoľko chlapov prevažne v dôchodcovskom veku oprášili kosy a za rosy vytiahli prvé radky na lúke nad Dielcom. Neskoršie sa prišli aj ženy - hrabačky, gazdiné, ktoré zvyčajne koscom priniesli stravu a roztriasali pokosené riadky.
Kosenie lúk pripravil už po štvrtý krát Miestny odbor Matice slovenskej vo Valči. Medzi zúčastnených zavítala aj starostka obce JUDr. Mária Ondráčkova, ktorá sa postarala o tradičné pohostenie najmä čerstvými pampúchmi. Počas pohostenia prítomným prečítala Katka Kulichová a Rozka Krupčíková poviedku Jozefa Štefku „Na valčianskych lúkach“ približujúcu tradície a zvykoslovie pri kosení horských lúk v dávnejšej minulosti. Prítomní prežili opäť jedno predpoludnie, ktoré zostane nadlho v spomienkach a dokument natrvalo v miestnych análoch
Hodno spomenúť, že valčiansky rodák Jozef Štefko sa narodil 16.8.1912. Jeho rodičia mali obchod s rôznym tovarom a pekáreň. Po vyštudovaní na Učiteľskom ústave v Turč. Tepliciach a absolvovaní pedagogického kurzu v Banskej Bystrici získal diplom odborného učiteľa dejepisu, zemepisu a slovenčiny pre meštianske školy. Bol učiteľom na meštianskej škole v Slovenskej Ľupči, v Ružomberku a v Sučanoch. V rokoch 1946-1950 redaktor a v rokoch 1950-1952 šéfredaktor mesačníka Matičné čítanie, od roku 1952 vedúci redaktor Vydavateľstva Osveta v Martine. V r.1944 účastník SNP, príslušník 1.čs.armády na Slovensku, v hodnosti kpt. Pechoty, veliteľ roty, bojovaal na povstaleckých úsekoch frontu Liptovský Hrádok-Hybe. Malužina-Kráľova Lehota a Čertovica-Ďumbier.
Vo Vydavateľstve Osveta viedol vydávanie vlastivednej literatúry, bol spolupracovník Čs. rozhlasu pre ktorý pripravoval vlastivedné relácie.
Zomrel 14.3.1981 v Martine, kde je aj pochovaný.
Obilie na lánoch pomaly žltne a matičiari sa tešia na stretnutie pri tradičnej žatve.

MO Matice slovenskej vo Valči J. Lučan a J Meriač
222 fotek, 30.6.2018, 3 zobrazení, přidat komentář | oslavy, vesnice
44 fotek, 22.6.2018, 19 zobrazení, přidat komentář | kultura
ŽABKA zo Žabokriek, SOKOLÍK zo Slovenského Pravna, PRAMIENOK z Valče
LÚČIK z Turčianskych Teplíc, HELIGONKÁRI Jarky Jelínkovej zo ZUŠ Kysucké Nové Mesto a Krásno nad Kysucou
KALUŽIAR z Martina
99 fotek, 22.6.2018, 24 zobrazení, přidat komentář
SILVIA PEKAROVÁ, LADISLAV RYBÁR s terchovskou muzikou,spevokol VALČAN, folklórna skupina VALČIANKA, KRIVÁŇ z Turian, RADOSŤ (Ukrajina) & SAKARTVELO (Gruzínsko), ROZSUTEC zo Žiliny, VLASTA MUDRÍKOVÁ, VILLA SAN BERNARDO (Čile)
13 fotek, 13.6.2018, 24 zobrazení, přidat komentář | dokumenty, kultura
Jednou z výrazných obce Valča osobností je aj Anton Drexler - rezbár, reštaurátor, profesor . V deň jeho 110. narodenín a menín 13. júna 2018 pripravili spomienkový večer, ktorý bol záverom sv. omše v miestnom kostole. S jeho životopisom oboznámili prítomných, medzi nimi aj jeho rodinných príslušníkov, predseda MO MS Ján Lučan a Viera Švecová. Aj v tomto kostole zanechal veriacim svoju pamiatku. V roku 1946 vykonal reštaurovanie hlavného oltára s pozlátením.

D r e x l e r Anton - narodený 13.6.1908 v Clevelande, štát Ohio, USA. Keď mal dva roky, rodičia sa vrátili spať na Slovensko do rodnej Valče. Ako paťročný osirel a starostlivosť o neho prevzal strýko. Mal 2 sestry a 2 bratov. Jeho staršia sestra Anna Grígerová, r.Drexlerová žila vo Valči až do svojej smrti, pochovaná na valčianskom cintoríne, kde je pochovaná aj jej sestra Mária Vašaty, r.Drexlerová.
Po skončení Ľudovej školy vo Valči pokračoval na meštianke v Martine. Po jej skončení pracoval v družstve Bratstvo. V r.1924 sa odišiel učiť umelecké rezbárstvo k majstrovi Brieštenskému do Rajca. V štúdiach pokračoval v Prahe najskôr na rezbárskom odd.Štátnej strednej školy bytového priemyslu a následne na Vysokej škole umeleckého priemyslu, kde získal titul akademický sochár. V r.1935 nastúpil na miesto odborného učiteľa v učebnej dielni na spracovanie dreva v Štátnej priemyselnej škole v Banskej Štiavnici. Ťažisko jeho prínosu spočíva v pedagogicko-organizátorskej práci. Pričinil sa o také skvalitnenie výučby v učebnej dielni, že ju v r.1941 povýšili na Odbornú školu pre spracovanie dreva s celoslovenskou pôsobnosťou. Pri tejto škole zároveň založil rezbárske družstvo Umena, ktoré poskytovalo zamestnanie aj jej absolventom. Bol súdnym znalcom pre Banskobystrický kraj v odbore umelecko-dekoratívnom.
V r.1951 Povereníctvo školstva pričlenilo banskoštiavnickú Štátnu priemyselnú školu k Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave. Tým sa splnila jeho túžba, aby absolventi školy končili štúdium maturitou. V novovzniknutej škole pôsobil od r.1951 do r.1971 ako profesor– vedúci rezbár.odd. V r.1957-1959 bol jej riaditeľom.Vychoval dve generácie sochárov, medzi ktorých patria o.i. majstri ako Ľudwig Korkoš, Jozef Jankovič, Andrej Rudavský, Ľudmila Cvengrošová, Anton Cepka, Stanislav Koreň. Medzi absolventov tejto školy patrili aj dvaja valčania - Ján Klocháň a Jozef kučák. V sochárskej tvorbe sa venoval portrétu, komorným kompozíciam a sochárskemu dotvoreniu architektonických solitérov. Jeho osobitný vzťah k umeleckým dielam-pamiatkám vyústil do záujmu o reštaurátorstvo. Bol členom komisií pre umelecký priemysel, sochársvto a reštaurátorstvo pri Slov. fonde výtvarných umení. Za jeho umeleckú tvorbu mu bola udelená cena Cypriána Majerníka.
J. Meriač
307 fotek, 9.6.2018, 51 zobrazení, přidat komentář | kultura, sport
Na siedmom ročníku prehliadky matičiarskych spevokolov, ktorý usporiadal Miestny odbor Matice Slovenskej vo Valči, s Obcou Valča, v spolupráci s Domom Matice slovenskej v Žiline, Hudobným odborom Matice slovenskej a Turčianskym kultúrnym strediskom, sa zúčastnilo sedem súborov. Prehliadku zahájil náš spevokol Valčan, ďalej vystúpili Sučianka, Závadské ženy z Lietavskej Závadky, Žabokrečan, Severenka z Martina, súbor mladých valčanov Valčianka a mužská skupina Kližania z obce Ješkova Ves okr. Partizánske. Vývoj počasia zrána bol pre organizátorov hrozbou a rozhodovalo sa zmeniť miesto konania do kultúrneho domu. Počasie sa nakoniec ustálilo a prispelo k výbornému priebehu podujatia, ktorý sa od prvých zvítaní niesol vo vynikajúcej priateľskej atmosfére, lebo účastníci sa na Dielci stretli už niekoľkokrát a Kližania, ktorí boli po prvýkrát, sa rýchlo adaptovali a priateľskému prostrediu sa rýchlo prispôsobili. Súbory predstavila a program uviedla starostka obce JUDr. Mária Ondráčková, ale aj každý vedúci si svoj súbor predstavil. Výpočet činností a oblasť pôsobenia na Slovensku a v zahraničí jednotlivých bol bohatý a svedčí o tom, že semienko folklóru a spolkovej činnosti po matičiarskej ose je dobre zasiate a robí radosť nielen členom, ale aj širokej kultúrnej verejnosti. Záverečné spoločné vystúpenie bolo niečím, čo v srdciach všetkých prítomných vyvolalo emócie a pieseň Na Kráľovej holi bola spontánnym spevom nielen všetkých spevokolov, ale aj všetkých hostí. Do celkovej nálady prispel dobrý guľáš v podaní našich kuchárok z materskej školy, občerstvenie pre všetkých účinkujúcich, bufet s obsluhou členkami MO SČK vo Valči , výstava paličkovanej čipky a textilných výrobkov Vierky Švecovej s predajom a výstavka drobnochovu z MO drobnochovateľov vo Valči. V závere p. starostka poďakovala všetkým, ktorí sa na príprave a organizácii podujatia podieľali, hlavne členom MO MS na čele s predsedom J. Lučanom a pracovníkovi obce
V. Sekerášovi, ktorý zabezpečoval dopravu a nevyhnutné činnosti.. Prítomní sa rozišli v nádeji a s prísľubom na ďalšie matičiarske stretnutia.
J.M.
14 fotek, 3.6.2018, 28 zobrazení, přidat komentář | dokumenty
V 18. a 19. sa spracovávalo drevo z Valčianskej a Slovianskej doliny Znievskeho panstva na dvoch pílach na vodný pohon . Jedna - horná bola v doline Pod Žiarom a druhá na hornom konci obce v priestoroch terajšieho rodinného domu rodiny Volko pod Dielcom. Voda na pohon píly bola zachytená z oboch potokov Valčianskeho aj Slovianskeho. Náhony po oboch stranách Dielca sú doteraz zreteľné a na brehu jedného z Valčianeskej doliny bude vytvorený náučný chodník. Základ pre gátor si ako chlapec pamätám a bol zlikvidovaný v súvislosti s výstavbou RD. Súčasťou píly bola budova správy polesia, kde naposledy pracoval polesný Edmund Schumichrast. O existencii tejto píly, ktorá pravdepodobne zhorela okolo roku 1898 sa nezachoval žiadny obrazový dokument ani záznam v žiadnej zachovanej obecnej kronike. Verejne dostupný materiál o jej prevádzke ja v knihe Valča 1252-2002 vydanej z príležitosti 750 výročia prvej písomnej zmienky o obci Valča. z dokumentov, ktoré spracoval Richard Lacko.
Aby zostala pre budúce generácie predstava o tomto unikátnom vodnom diele, pokúsil som sa z dostupných dokumentov, osobného poznania, rozprávania otca a získanej mapy z roku 1902 vyhotoviť maketu, ktorá určite nie je 100% zobrazením vtedajšieho stavu, ale pre tých, ktorých problematika zaujme, približným pohľadom na toto dielo, ktoré ináč nemohlo byť postavené a pracovať. Za tým účelom som použil podklady z mlyna v Oblazoch v Kvačianskej doline, v Jezernici, píly v Rakove.
Prospešná bola konzultácia s Martinom Petrášom z Bratislavy, vedúcim aktivistom oživenia mlyna v Oblazoch, ktorého popis technického riešenia náhonov našej píly veľmi zaujal. Takmer päťročné snaženie a trojtýždňové dielko s pomocou R. Danku a Š. Šveca so sústružníckymi prácami k nahliadnutiu predkladám.
Jaromír Meriač 2018

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter

Rajce.net je největší česká sociální síť
zaměřená na sdílení fotografií a videí.

Nabízí neomezený prostor zdarma, snadnou a rychlou výrobu fotoknih i jiných fotoproduktů.