Krajina okolo dediny, život a dianie v obci, premeny našej dedinky
více 
 • 249 alb
 • 19 075 zobrazení

Pexeso pro děti
na prázdniny

Za pár korun spoustu legrace
a ještě dětem cvičíte paměť.
Kód: NaPrazdniny

199 s kódem
MO Matice slovenskej a obec Valča usporiadali slávnostnú akadémiu k okrúhlemu životnému jubileu spisovateľa Jána Andela. Stretnutie občanov a potomkov (dcéry, vnúčatá, pravnúčatá) Jána Andela sa nieslo v družnej atmosfére. Žiaci základnej školy spestrili program literárnym pásmom a boli reprodukované zhudobnené básničky v podaní Beáty Dubasovej. Spevokol Valčan zaspieval niekoľko piesní. Zaujal dokument o jeho diele , ktorý spisovateľ vyrozprával sám a svoje literárne a grafické diiela predstavil. Pre mnohých mladších boli obrazy - zaniknuté zákutia starej Valče prekvapením. Pamätníci v príhovoroch spomínali na jeho pôsobenie v obci, spoluprácu s jeho spoločenský život. Obec Valča na znak úcty udelilo Jánovi Andelovi čestné občianstvo In memoriam, ktoré prevzala jeho dcéra Valika Marenčáková.
více  Zavřít popis alba 
 • včera
 • 3 zobrazení
 • 0
 • 00
Nestále počasie prinútilo presťahovať pripravenú akciu z prírodného prostredia Dielca do kultúrneho domu a na poslednú chvíľu meniť scénár . Hoci organizátori dostali zabrať, akcia prebehla v dobrej atmosfére, spevokoly predviedli vynikajúce výkony. Podujatie moderovala Katarína Tomášová a zahájil zástupca starostky poslanec Jozef Balek. Nálada neustále gradovala a každé vystúpenie bolo odmeňované potleskom. Na záver spoločným spevom všetkých súborov a tancom sa nálada vystupňovala. Členovia súborov sa s vďakou lúčili s domácimi, prejavili potešenie zo stretnutia a nádej na podobné ďalšie.
více  Zavřít popis alba 
 • minulou sobotu
 • 18 zobrazení
 • 0
 • 00
Matičiari za poznaním.

Autobusový zájazd na pozvanie Domu Matice slovenskej do Komárna si užilo 50 matičiarov Miestneho odboru Matice slovenskej z Valče. Milé prijatie a celodenná starostlivosť riaditeľa Domu Matice slovenskej Jozefa Černeka o našu skupinu nám vyplnilo celý deň, ktorý vo vyše 30°teplote plynule ubiehal a v každej chvíli sme nadobúdali nový zážitok. Prehliadka pevnosti, výklad jej histórie, zabrala celé predpoludnie a zanechala hlboký dojem. Obedná prestávka v meste prišla vhod. Popoludní program pokračoval prehliadkou Nádvoria Európy. Unikátny a ojedinelý projekt na uzavretom námestí, so vstupom piatimi bránami z historického centra, predstavuje charakteristické prvky architektúry 36 európskych krajín a galériu sôch Európa. Spolu s prehliadkou Baziliky sv. Ondreja zanechali v nás nesmierny zážitok. V Bazilike, ktorej históriu priblížil miestn kaplán, náš spevokol zaspieval niekoľko piesní. Navštívili sme aj Dom Matice slovenskej, kde nás jeho riaditeľ Jozef Černek oboznámil s prácou matičiarov, aj problémamy s ktorými sa stretávajú. Hostiteľ nám pripravil ochutnávku domácich vín. Rozpravou vyvrcholilo celodenné poznávanie. Na úplný záver muzikál, Popoluška a tučná myš, na motívy románu bratov.Grimmovcov, v podaní Dramatického krúžku Gymnázia Ľ.J.Šuleka uzavrel obraz o bohatej činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Komárne. Spoznali sme výnimočného človeka, oddaného matičnej činnosti. Jozef Černek po celodennom vyčerpávajúcom doprevádzaní našej skupiny, nastúpil ako autor hry, režisér, dramaturg, herec a s manželkou a s deťmi, ktoré v krúžku vedie, odviedol vynikajúci dramatický, herecký a spevácky výkon. Na znak vďaky predseda MO MS Valča Ján Lučan odovzdal spomienkové predmety a s nádejou na ďalšie stretnutia sme opúšťali Dolniaky a po 22. hod. sme sa plní dojmov vrátili domov.

Jaromír Meriač
více  Zavřít popis alba 
 • 9.6.2019
 • 19 zobrazení
 • 0
 • 00
Matičiari za poznaním.

Autobusový zájazd na pozvanie Domu Matice slovenskej do Komárna si užilo 50 matičiarov Miestneho odboru Matice slovenskej z Valče. Milé prijatie a celodenná starostlivosť riaditeľa Domu Matice slovenskej Jozefa Černeka o našu skupinu nám vyplnilo celý deň, ktorý vo vyše 30°teplote plynule ubiehal a v každej chvíli sme nadobúdali nový zážitok. Prehliadka pevnosti, výklad jej histórie, zabrala celé predpoludnie a zanechala hlboký dojem. Obedná prestávka v meste prišla vhod. Popoludní program pokračoval prehliadkou Nádvoria Európy. Unikátny a ojedinelý projekt na uzavretom námestí, so vstupom piatimi bránami z historického centra, predstavuje charakteristické prvky architektúry 36 európskych krajín a galériu sôch Európa. Spolu s prehliadkou Baziliky sv. Ondreja zanechali v nás nesmierny zážitok. V Bazilike, ktorej históriu priblížil miestn kaplán, náš spevokol zaspieval niekoľko piesní. Navštívili sme aj Dom Matice slovenskej, kde nás jeho riaditeľ Jozef Černek oboznámil s prácou matičiarov, aj problémamy s ktorými sa stretávajú. Hostiteľ nám pripravil ochutnávku domácich vín. Rozpravou vyvrcholilo celodenné poznávanie. Na úplný záver muzikál, Popoluška a tučná myš, na motívy románu bratov.Grimmovcov, v podaní Dramatického krúžku Gymnázia Ľ.J.Šuleka uzavrel obraz o bohatej činnosti Miestneho odboru Matice slovenskej v Komárne. Spoznali sme výnimočného človeka, oddaného matičnej činnosti. Jozef Černek po celodennom vyčerpávajúcom doprevádzaní našej skupiny, nastúpil ako autor hry, režisér, dramaturg, herec a s manželkou a s deťmi, ktoré v krúžku vedie, odviedol vynikajúci dramatický, herecký a spevácky výkon. Na znak vďaky predseda MO MS Valča Ján Lučan odovzdal spomienkové predmety a s nádejou na ďalšie stretnutia sme opúšťali Dolniaky a po 22. hod. sme sa plní dojmov vrátili domov.

Jaromír Meriač
více  Zavřít popis alba 
 • 9.6.2019
 • 27 zobrazení
 • 0
 • 00
V komornom prostredí Turčianskej knižnice v Martine sa konala avizovaná beseda pri príležitosti stého výročia narodenia Jána Andela, valčianskeho spisovateľa detskej poézie, grafika, maliara, pracovníka Neografie, neskôr Vydavateľstva Osveta. Prítomní boli najbližší rodinní príslušníci, zástupcovia MO Ms Valča a obce Valča a verejnosť. V besede boli premietnuté video a audio dokumenty, ktoré názorne dotvorili rozprávanie dcéry Valiky a vnučky Marianky. Jánovi Andelovi obec Valča udelí čestné občianstvo In Memoriam a zásluhou autora životopisného video dokumentu J. Meriača je zaradený medzi významné osobnosti Slovenska v portáli www.osobnosti.sk . Besedu pripravil PhDr. Milan Gonda, odborný pracovník v Slovenskom literárnom ústave Matice slovenskej v Martine a Milan Nemček, riaditeľ Turčianskej knižnice.
více  Zavřít popis alba 
 • 6.6.2019
 • 25 zobrazení
 • 0
 • 00
více  Zavřít popis alba 
 • 31.5.2019
 • 54 zobrazení
 • 0
 • 00
Tento album bol vložený na www. obecvalca , avšak pri zmene serveru obecného webu sa stratil, preto ho obnovujem v kompletnej v archívnej podobe

O histórií zvonov.

Hudobno-dramatický večer pod názvom „Príbeh zvonov“ sa uskutočnil dňa 17.5.2013 v Kostole Povýšenia svätého Kríža vo Valči. Veľmi zaujímavé podujatie pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine pod vedením riaditeľky Mgr. Kmeťovej v spolupráci starostom OÚ Valča Ing.Štefanom Paľom, rím. kat. farnosťou Valča a jej filiálkou Príbovce. Podujatie sa konalo za finančnej pomoci Ministerstva kultúry SR a ŽSK.
V slávnostne vyzdobenom kostole v úvode boli prítomní oboznámení s pozdravným listom predsedu ŽSK ing.Blanára, ktorý sa podujatia osobne nemohol zúčastniť. Históriu Valčianskych zvonov v literárno dramatickom pásme v réžii Zuzany Kmeťovej priblížili moderátori Viera Hatarová, Eva Potučeková, Adam Kmeť a odbornú stať priblížil Dr. František Záborský. Zaujal najmä najstarší zvon s odliatym latinským nápisom s nápisom „ Verbum Domini manet in aeternum . Anno 1591“ ( „Slovo Pánovo buď zachované naveky. Roku Pána 1591“ Za prvej svetovej vojny sa rekvirovali zvony z kostolov, v septembri 1915 boli vo Valči ponechané dva zvony a v Príbovciach jeden. Nariadením z roku 1917 boli odobrané všetky zvony okrem starších spred roku 1700, čo znamenalo odobratie ďalšieho zvona z Valče a posledného z Príboviec. Takto bol zachránený spomínaný zvon z roku 1591 a nakoľko Príbovciach /pozn.Filiálka valčianskej farnosti/ neostal žiadny zvon, bol tento v roku 1923 z valčianskej kostolnej veže preložený na vežu kostola sv.Šimona a Júdu do Príboviec. Po skončení vojny sa valčianski veriaci za výraznej pomoci rodákov žijúcich v Amerike vyzbierali na štyri nové zvony, ktoré v roku 1923 odliala zvonolejárska firma Adalbert Hillera vdova a syn v Brne. Na zvonicu kostola ich vytiahol a osadil valčiansky mašinista Ján Bulla. Dňa 12.augusta 1923 boli slávnostne vysvätené a slúžia dodnes. V slávnostnom večernom programe vystúpil spevokol MO Matice Slovenskej Valčan, Katolícky spevokol z Príboviec, Zmiešaný katolícky mládežnícky spevokol a Spevokol ev. a v. zboru Príbovce. Za zvukov hudobných nahrávok zvonov, boli postupne odkrývané zvony na veľkoformátových fotografiách so svojím príbehom. Prítomní odchádzali z podujatia s hlbokým citovým zážitkom, obohatení o zaujímavú históriou Valčianskych zvonov.

Jaromír Meriač

P.S.
Zvony boli dlhodobo neudržiavané. Boli zafŕkané farbami a zašpinené vtáčím trusom. Pre vyhotovenie fotografií som ich čistil rôznymi prostriedkami , brúskami skoro týždeň
více  Zavřít popis alba 
 • jaro 2013
 • 18 zobrazení
 • 0
 • 00
Deti z Valče aj okolia dnes po prvý krát prijali sviatosť oltárnu na prvom sv. prijímaní. Tento sviatok si užili s deťmi celé rodiny
více  Zavřít popis alba 
 • 26.5.2019
 • 53 zobrazení
 • 0
 • 00
Derniéra divadelnej hry Je úžasná na domácom javisku Žabokreckého ochotníckeho divadla, zavŕšila jej úspešnú šnúru predstavení. Od Trojkráľovej premiéry žabokreckí ochotníci dokonalým výkonom zabavili divákov v Martine, vo viacerých obciach v Turci, ale aj v Oravskej Lesnej. Vďačné publikum na dnešnom predstavení odmeňovalo oduševnený výkon hercov častým potleskom. Predstaviteľka titulnej úlohy Želka Kraľovanská udivovala publikum výkonom a kostýmami od scény ku scéne. Záverečný obraz a lúčenie diváci odtlieskali v stoji. Režisér a dramaturg Martin Zachar vyslovil všetkým aktérom poďakovanie a odmenil ich kytičkami. Tak isto poďakovala starostka obce Ing. Zuzana Valocká. Obetavé nasadenie ochotníkov a výkony za celú tohoročnú sezónu ocenila kyticami a darčekmi. Okrem iného zablahoželala dvom jubilantkám. Želka Kraľovanská a Aďka Fabrová sa ich dožili v týchto dňoch. Ochotníkov čakajú po predstavení hry O psíkovi a mačičke v Martine divadelné prázdniny a čas na rozmyslenie, čím sa predstavia divákom v budúcej sezóne.
J. Meriač
více  Zavřít popis alba 
 • prosinec 2018 až květen 2019
 • 18 zobrazení
 • 0
 • 00
Keď sa ocinkovia bavia zabavia popri sebe stovky divákov 🤣

Podujatie konané na počesť zosnulého priateľa Janka Janíka zaznamenalo úspešný II. ročník. Čestným hosťom býva jeho Matka Jožka Janíková, ktorá si váži aktivitu synových priateľov pre zachovanie jeho pamiatky.
více  Zavřít popis alba 
 • 11.5.2019
 • 27 zobrazení
 • 0
 • 00
Na štarte očakávaného podujatia sa zišlo 32 BABIET, ktoré súťažili v troch disciplínach - 2 x šprint a jazda zručnosti. Tieto preverili schopnosti jazdcov, ale aj spoľahlivosť strojov, hoci viacerí došli na "šľapací pohon" a medzi kolami sa vykonala napr. väčšia oprava motora Akcia prilákala na Dielec početné publikum. Deti aj dospelí našli prostredie pre relax a dobrá nálada bola zrejmá z tvárí prítomných. Prispel k nej vynikajúci guľáš, grilovaná klobása a náležité občerstvenie. K tomu prispelo aj slnečné počasie, ktoré vyšlo podľa týždennej predpovede meteorológov. Víťazi si odniesli hodnotné ceny. Pochvalné slová účastníkov aj hostí svedčia o výbornej práci organizačného tímu.
více  Zavřít popis alba 
 • 11.5.2019
 • 47 zobrazení
 • 0
 • 00
Už po 13. krát sa stretli kresťania Rajeckej a Turčianskej doliny na sv. omši v sedle pod Hnilickou Kýčerou. Celebroval Teplický dekan v.d.p. Hudec so spolucelebrantami z rôznych farností. Účastníci túto absolvovali po náročnom výstupe z oboch dolín. Obec Valča mala najvýraznejšie zastúpenie. V družnej pohode sa valčania stretli po zostupe v lokalite Krčme, ktorá má veľkú historickú minulosť. Na otvorenom priestranstve boli pripravené stoly a bol ponúknutý chutný guľáš a iné občerstvenie. Na guľáši sa podieľali členovia PZ a za chuť zodpovedal p. Karol Pokusa s p. farárom Štefanom Barillom, ktorý má veľký podiel na popularite tohoto májového podujatia. Rok od roka sa stretáva na ňom väčší počet účastníkov.

J. Meriač
více  Zavřít popis alba 
 • 8.5.2019
 • 61 zobrazení
 • 0
 • 00
Miestny odbor Matice slovenskej, Obec Valča, Hudobný odbor Matice slovenskej v spolupráci s TKS Martin usporiadali stretnutie heligónkárov ECHO HELIGONKY, ktoré sa uskutočnilo 4. mája 2019 v Kultúrnom dome vo Valči. Na 7. ročník prijali pozvanie štrnásli sólisti a skupiny z Oravy, Terchovej, Kysúc, Rajca, Turca, Moravy, Ponitria. Vytvorili úžasnú náladu a spevom sa zabávalo početné publikum. Podujatie uvádzala Katarína Tomášová, poslankyňa OZ. Piesne pripomínajúce regrútske a vojenské časy nákazlivo pôsobili na prítomných. Bolo jedno, či sa jednalo o vystúpenie najmladších, či strednej, alebo seniorskej generácie, čo svedčí o tom, že hudba spája, sceľuje. Ovácie po jednotlivých vystúpeniach si vynucovali prídavky. Vyvrcholením bolo spoločné vystúpenie tých, ktorí nemuseli odísť. Dobrá nálada pokračovala aj počas občerstvenia, ktorým bol nesporne guľáš z kuchyne materskej školy. Pesnička za pesničkou odďaľovala čas rozlúčenia, ku ktorému nakoniec došlo, ale s prísľubom stretnutia na budúcoročnom 8. ročníku.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí svojím podielom prispeli k úspešnému priebehu podujatia.

J. Meriač
více  Zavřít popis alba 
 • 4.5.2019
 • 48 zobrazení
 • 0
 • 00
Obec Valča zvolala na deň 1. mája spoločnú brigádu pri príležitosti dňa Zeme. Brigády sa zúčastnilo viac ako 40 občanov. Svoj čas venovali očiste lesoparku Dielec, dokončeniu oplotenia parkoviska a odstránenie nežiadúcich porastov z borovicovej výsadby na západnej strane areálu. Na kompostovisko bolo vyvezené okolo 60 prívesov výhrabku . Brigádnici pracovali s radosťou, do práce zapojili aj deti. Najpočetnejšie zastúpenie mali členovia DHZ a aj poslanci OZ. Dobre pedlo občerstvenie a guľáš na záver. Nagatívom bolo, že množstvo občanov využilo ponuku kultúrnych akcií, ktorých bolo v Turci neúrekom , napr. otvorenie brány do Gaderskej doliny s programom vynikajúcich folklórnych súborov a osobností.
J. Meriač
více  Zavřít popis alba 
 • 1.5.2019
 • 11 zobrazení
 • 0
 • 00
Na mesiac máj sa viaže množstvo pranostík . Mesiac máj je určite jeden z najkrajších mesiacov roka. Celá príroda sa prebúdza k životu. Všetko kvitne, príroda ukazuje svoju krásu a nádheru. Dominuje však v ňom láska čo ľudia dávali najavo v piesňach a činoch. Mládenci stavali máje svojim vyvoleným. Zachovanie tejto tradície je spestrením života aj v našej v obci.
Tak bolo aj toho roku. Obavy z nepriaznivého počasia sa rozplynuli. Početné publikum sa dostavilo k pamätníku na tradičné stavanie mája. Žiaci materskej aj základnej školy pesničkami pripomenuli ľudové tradície spojené s týmto staroslovanským zvykom, vzdať hold krásnemu jarnému mesiacu. Aj spevokol MO Matice slovenskej prispel k dobrej nálade. Poslankyne OZ ponúkali chutné koláče o ktoré sa postarali kuchárky zo školskej kuchyne. Hasiči sa vysporiadali s náročným postavením navlhnutého kmeňa mája, ktorého korunu vyzdobili dievčatá pestrofarebnými hodvábnymi stužkami.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľajú na zachovaní tohoto krásneho zvyku a posúvajú ho budúcim generáciám. J. Meriač
více  Zavřít popis alba 
 • 30.4.2019
 • 13 zobrazení
 • 0
 • 00
1. MÁJ - OTVORENIE VSTUPNEJ BRÁNY DO GADERSKEJ DOLINY
Obec Blatnica usporiadala oslavy 1.mája, ktorých veľkorysosť obohatilo otvorenie umeleckého rezbárskeho diela vstupná brána do Gaderskej doliny. Podujatie moderovala Barborka....... Krstní oteckovia - Zborový farár - Mgr. Tomáš German, Mgr. Art. Juraj Sarvaš ( 87 r.) herec, scenárista, režisér, pedagóg, predstaviteľ umeleckého prednesu a Marek Ťapák herec, scenárista, režisér a tanečník Symbolicky odomkli bránu a kľúč odovzdali starostovi obce Blatnica Mgr. art. Karolovi Čičmancovi.
V bohatom folklórnom programe vystúpili súbory:
Rozsutec, Oprášené krpce zo Žiliny, Dulickí pastieri, Kamarátky z Martina, Blatnický spevokol a domáce deti z MŠ a ZŠ . Vystúpenia boli odmenené potleskom plného amfiteátra pri pamätníku SNP. Za popoludnie prešli bránou stovky ľudí a vyjadrili obdiv myšlienke a samotnému dielu. Zaujala celková organizácia osláv, parkovacia služba, ktorá zvládla usmernenie stoviek áut , trhy remeselníckych výrobkov a stánky s občerstvením . Organizátori sú odhodlaní v začatej tradícii pokračovať.
Akciu nasnímala TV Turiec a bude k nahliadnutiu.
J. Meriač
více  Zavřít popis alba 
 • 1.5.2019
 • 34 zobrazení
 • 0
 • 00
Tohoročný Turieckap ovládli zahraniční bikeri. Len v kategórii žien zvíťazila úradujúca Majsterka Slovenska Janka Kessegh Števková. Martin Haring skončil tretí.

https://www.sportsofttiming.sk/sk/zavod/overview/3870
Kategorie: sport
více  Zavřít popis alba 
 • 14.4.2019
 • 12 zobrazení
 • 0
 • 00
Pietnou spomienkou a položením venca k pamätníku SNP si občania Valče uctili 74. výročie oslobodenia našej obce a Turca . Toho roku po prvýkrát položili veniec aj k novovybudovanému pamätníčku, ktorý pripomína udalosti SNP v osade Brčná. Podujatie aktívne podporili poslanci OZ, členovia DHZ, SČK a spevokol MO MS Valčan.
více  Zavřít popis alba 
 • 11.4.2019
 • 25 zobrazení
 • 0
 • 00
Valným zhromaždením Pozemkového spoločenstva - urbariát Valča bol dnes uzavretý uplynulý hospodársky rok spoločenstva. Valné zhromaždenie prijalo vo svojom uznesení správu o činnosti spoločenstva v podaní predsedníčky Mgr. Margaréty Škrobákovej, správu odborného lesného hospodára Ing. Tomáša Svobodu, ktorý bol plénu predstavený po prevzatí funkcie po Ing. Kolomazníkovi, správu o finančnom hospodárení Ing Jozefa Halušku, ako aj správu dozornej rady Ing. Romana Rumana. Valnému zhromaždeniu predstavila predsedníčka v kocke stanovy spoločenstva upravené na súčasné podmienky a prispôsobené platnej legislatíve. Účasťou na valnom zhromaždení členovia uchovávajú jednu z tradícií našich predkov a zároveň využívajú túto príležitosť na vzájomné stretnutie a rozhovory spoluobčanov žijúcich v rôznych kútoch Slovenska.
Doba prináša obavy, že náš urbariát, dedičstvo po našich predkoch, zanikne. Podiely vlastníkov dedičskými konaniami dospeli do minimálnych čiastok, ktoré sa neoplatí vlastniť a tieto odpredávajú. Tým sa počet podieľnikov znižuje, prevláda väčšinové vlastníctvo u jednotlivcov a vytráca sa zmysel pôvodného zamerania spoločného vlastníctva lesov a pašienkov. V závere bolo podané občerstvenie a boli vyplatené podiely členom pašienkového spoločenstva.
Účastníci si so záujmom prezreli výstavku historických fotografií obce, ktorú vo vestibule kultúrneho domu nainštaloval MO Matice slovenskej.
J.Meriač 6. apr. 2019
více  Zavřít popis alba 
 • 6.4.2019
 • 15 zobrazení
 • 0
 • 00
Jarná kvapka krvi.
Od ranných hodín prebieha v kultúrnom akcia SČK Valča - Jarná kvapka krvi. Dobrovoľní darcovia v hojnom počte odovzdali životodarnú tekutinu na ktorú sú odkázaní pacienti naviazaní na systém Národnej transfúznej služby. Životné jubileum v dnešný deň - 51. výročie narodenia oslávil darovaním krvi aj náš spoluobčan Ľuboš Hurta, ktorý sa počtom odberov blíži k diamantovej plakete. Ušľachtilosť myšlienky je zakorenená v rodine, keď na vedľajšie odberné miesto si sadla aj jeho manželka Katka, ktorá tiež nie je náhodným darcom. Na našu výzvu na FB stránke zareagovali aj príbovčania. Príležitosť využila starostka Erika Vrabcová a pracovník obce Príbovce - hasič a každoročný darca Janko Kašuba. Poďakovanie patrí všetkým darcom a členom výboru MO SČK za zdárný priebeh akcie.
více  Zavřít popis alba 
 • duben 2018 až duben 2019
 • 24 zobrazení
 • 0
 • 00
Jar očividne vytláča zimné obdobie. Staroslovienskym zvykom z pohanských dôb je obradné upálenie Moreny - symbol zimy a privítanie jari Bohyne Živy. Živa - Vesna je v slovanskej mytológii bohyňou života a životodarnej sily. Návrat k pradávnym tradíciám vytvára predpoklad ich zachovania pre budúce pokolenia. Zároveň je dôvod zažiť nevšedný zážitok, vytvorenie jarnej nálady, ktorý je v našej obci už tradičným. Postarajú sa oň žiaci materskej a základnej školy, ktorí pod vedením svojich pedagógov pripravia touto udalosťou motivovaný program s použitím priliehavých kostýmov. Deti vkladajú do prejavu všetko svoje umenie. Veď majú pre koho. Rodičia, starí aj prastarí rodičia sa ich umením priam nadchýňajú a nešetria obdiv vyjadriť potleskom. Tak bolo tomu aj v dnešný deň v parku penziónu Rosa, kde Morena odišla do zabudnutiav zbytkoch popola dolu potokom a Vesna s pestrofarebnými stužkami a veselými tancami prevzala žezlo jari. Za herecké výkony dostali deti sladkú odmenu od obce Valča.
více  Zavřít popis alba 
 • 29.3.2019
 • 20 zobrazení
 • 0
 • 00
Koncert komorného orchestra a zboru pod vedením Oľgy Cipciarovej a Maroša Kramára z Vrútok v Rímsko-katolíckom kostole vo Valči zanechal v návštevníkoch hlboký umelecký zážitok. V programe Stabat Mater odznelo 12 skladieb, ktoré v duchu každého poslucháča vytvárali zvláštnu atmosféru. Poslucháči v zájomnej zhode s účinkujúcimi sa rozchádzali s príjemným pocitom uspokojenia. Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim a p. farárovi Štefanovi Barillovi za sprostredkovanie podujatia.

Videonahrávka : https://youtu.be/8qSmyYzcVUQ
více  Zavřít popis alba 
 • 24.3.2019
 • 33 zobrazení
 • 0
 • 00
Pamätník na Brčnej
Pre svoje sídla si ľudia vyhľadávali miesta s výhodnou polohou. Takým je aj náš Hrádok nad Brčnou. Jeho osídlenie siaha do asi 3. Storočia pred Kristom ľudom Púchovskej kultúry, ktoré pokračovalo príchodom Slovanov na prelome 5 – 6. Storočia a pretrváva až dodnes. Pod Hradiskom vznikla osada, kde boli všetky podmienky pre život. Voda, les, úrodná pôda. Neskoršie sa pravdepodobne stala osada základom našej obce, kedy v 8. – 9. Stor. za vlády Mojmírovcov dochádza k hustejšiemu osídleniu, čo dokumentujú nálezy bohatých kniežacích hrobov a archeologické nálezy vo viacerých turčianskych obciach a aj v našej obci. V Preduhorskom období patrila osada vladykovi Brnčovi, podľa čoho pravdepodobne dostala názov Brčná.
Poloha Brčnej aj iných osád v Turci bola predurčená pre ukrývanie partizánov. Valčania boli nápomocní organizácii partizánskeho hnutia, nakoľko mali k Rusom blízky vzťah získaný putovaním mnohých valčanov po ruskej zemi za obchodom. Toto bolo okupantom známe, preto podnikali hliadky do dolín a podhorských samôt. Osada Brčná v období vojny vyhorela 3 x. Naposledy v ranných hodinách 19. marca 1945 Vlasovci vyrabovali osadu a podpálili hospodárske staviská. Úplne vyhorelo 10 hospodárskych budov.
Na udalosti tohto obdobia máme tu priamych svedkov. Najstarší žijúci občan pôvodnej Brčnej Jozef Balát, v tom čase 6 ročný si na tieto udalosti živo spomína . Tak isto si spomína Vlado Bučkuliak ako prišiel nocou do ich domu s batôžkami hľadať prístrešok brat jeho otca s rodinou. Vyhotovili provizórne lôžka na podlahe, kde spali.
Dnešný deň (19. marca 2019) je 74 rokov od tejto udalosti, ktorá sa stala súčasťou historických dokumentov na toto obdobie. Aby sa budúcim generáciám pripomínala história je na Slovensku množstvo múzeí, pamätníkov, cintorínov. Tak aj v našej dedine je pamätník jedenástim obetiam II. Svetovej vojny. Ktorí pre našu slobodu obetovali to najdrahšie. Nech sú mementom zverstvá, ktoré boli napáchané v tom období. Sú však novodobí historici, ktorí sa pokúšajú prekrútiť skutočnosti, ale nik nevyvráti napr. fakt ako nášho občana , ktorý bol partizánskou spojkou, Mateja Meriača chytili Nemci mučili a za koňom vliekli do Gaderskej doliny, kde skonal. V týchto časoch dožívajú poslední účastníci týchto udalostí. Svedectvo priamych účastníkov a rodín pozostalých po obetiach vojny je nezmazateľné.
Stojíme pred pamätníčkom. Myšlienka realizovať tento projekt zrela vo mne viac ako 10 rokov, až sa ju podarilo realizovať pod záštitou Obce Valča, MO MS a Vlastivedného odboru Matice slovenskej vlastnými dostupnými prostriedkami. Tento bude pri odbočke do osady pocestným pripomenúť túto udalosť a aniciátor a autori tohto dielka dúfajú, že si budú toto pietne miesto vážiť.
Marec 2019 Jaromír Meriač a syn Michal

Odhalenie pamätníka a stretnutie tých, ktorí si vážia históriu nášej obce sa uskutoční vo výročný deň udalostí, v utorok dňa 19. marca 2019 o 16.00 hod. s malou pietnou spomienkou

Odhalenie pamätníka.

Členovia MO Matice slovenskej vo Valči, zástupcovia obce v prítomnosti hostí z MO MS zo Sučian a predsedu oblastného výboru SPB z Martina Ing Jozefa Petráša CSc. odhalili pamätník v Slovianskej doline na odbočke do osady Brčná, vybudovaného na pamiatku vypálenia tejto osady. Najstarší žijúci občan bývalej osady (v tom čase 6 r. ) sa vyjadril pochvalne o myšlienke túto udalosť budúcim generáciám pripomínať. Odhalenie sa konalo v deň 74. výročia tejto udalosti. Autor projektu Jaromír Meriač v príhovore oboznámil s monumentom, jeho historickým opodstatnením aj s históriou osady,. Spolurealizátor syn Michal Meriač položil venček. Kytičku položili aj starostka obce Valča JUDr. Mária Ondráčková, zástupcovia Oblastného výboru SPB a pracovník Strediska národnostných vzťahov MS Mgr. Viliam Komora, PhD. Po oficiálnej časti sa rozvinula živá debata so spomienkami na II. svetovú vojnu a jej dôsledky na naše okolie.
více  Zavřít popis alba 
 • červenec 2018 až březen 2019
 • 87 zobrazení
 • 0
 • 00
Valčianski dôchodcovia bilancovali.

Obdobie uplynulého roku v činnosti Miestnej organizácie jednoty dôchodcov vyhodnotila v správe jej predsedníčka Rozália Krupčíková . Bohatá činnosť a správa o hospodárení svedčí o úspešnom pôsobení v obci a takmer 100 členná základňa nachádza v nej naplnenie svojich cieľov v kultúrnej a spoločenskej oblasti. Zájazdy a návštevy kultúrnych podujatí sú jednou z nich. Dôchodcovia tvoria aj jadro základní iných spoločenských organizácií ako napr. MO Matice slovenskej, DHZ, TJ a pod. Už tradične si pripomenuli pietnou spomienkou na zosnulých členov a pripomenuli si kytičkou okrúhle jubileá, ktorých sa dožijú toho roku. Oživením bola výstavka historických fotografií z architektúry a života v obci.,ktorú pripravili matičiari. Pri mnohých fotografiách sa tvorili diskusie a dohady o osobách, ale aj o domoch, ktoré sú minulosťou. Niekoľko pesničiek a občerstvenie boli záverečnou bodkou za družne prežitým nedeľným popoludním.
J. Meriač
více  Zavřít popis alba 
 • 10.3.2019
 • 30 zobrazení
 • 0
 • 00

Nebyla nalezena žádná alba.

Krajina okolo dediny, život a dianie v obci, premeny našej dedinky

Aktivní od

16. července 2014

Pohlaví

neuvedeno

Datum narození

neuvedeno

Webová adresa

neuvedeno
reklama